2019 година

Обществена поръчка по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

Обявление
Предложение
Заповед комисия
Заповед определяне на заявител
Портоколи


 1. Предварителни обявления:
 2. Обяви за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП :
ID на информацията за обявата в РОП (идентификационен номер)Предмет на поръчкатаДата на създаване на страницата
   
 1. Обществени поръчки:
Уникален номер на поръчката в РОП (идентификационен номер)Предмет на поръчкатаДата на създаване на страницата
   
 1. Пазарни консултации и външно участие при подготовка на документации:

2018 година

 1. Предварителни обявления:
 2. Обяви за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП :
ID на информацията за обявата в РОП (идентификационен номер)Предмет на поръчкатаДата на създаване на страницата
   
 1. Обществени поръчки:
Уникален номер на поръчката в РОП (идентификационен номер)Предмет на поръчкатаДата на създаване на страницата
   
 1. Пазарни консултации и външно участие при подготовка на документации:

2017 година

 1. Предварителни обявления:
 2. Обяви за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП :
ID на информацията за обявата в РОП (идентификационен номер)Предмет на поръчкатаДата на създаване на страницата
   

 

 1. Обществени поръчки:
Уникален номер на поръчката в РОП (идентификационен номер)Предмет на поръчкатаДата на създаване на страницата
   

 

 1. Пазарни консултации и външно участие при подготовка на документации: