Спечелени и реализирани проекти:

– ПУДООС – 2016г.
– „Обичам природата и аз участвам“
– „Рециклирай и играй“
– програма за реализация на малки благоустройствени проекти на Община Бургас – „Направа на детска площадка“ – 2017г.
– ЕП „Училищен плод“
– ЕП „Училищно мляко“
– проект за оптимизиране на ФЗ „Дни на здравето“
– Национална програма „Диференцирано заплащане“

ПУДООС-2016

ПЧП - детска площадка

Оптимизиране на физическото възпитание "Дни на здравето"