ДГ „Пламъче“ се помещава в две сгради по четири групи във всяка. Обучават се и се възпитават  деца на възраст 1 – 7 години. Всяка група е със спално помещение и кътове обособени за игри и храна, отговарящи на всички санитарно – хигиенни изисквания за отглеждане и възпитаване на малки деца.

Обучението във всички направления е съобразено с държавните образователни стандарти на МОН

Децата изучават български език и литература, математика, околен свят, изобразително изкуство, музика, конструиране и технологии, физкултура, и други.

Използват се помощни учебни помогала на различни издателства, детски енциклопедии и други.

От създаването си през 1964г., екипът на „Пламъче” спазва следните принципи:

  1. Създаване условия близки до домашния уют.
  2. Качествено възпитание и обучение на децата от 1 до 7 години.
  3. Предоставяме възможност детето да развие заложбите си.
  4. Следваме индивидуалния темп на детето.
  5. Възпитаваме децата с обич.
  6. Поставяме детето в позицията на успял, чрез участие в концерти, изложби, състезания и други.
  7. Работим активно с родителите, превръщайги ги в наши партньори при възпитанието и обучението на децата.

Допълнителни дейности, които градината предлага по желание на родителите:

- Внука ми с удоволствие посещава градината. Спокойни сме,че детето се чувства добре там.
Ив.Костова
- В градината работят чудесни учители, който много добре подготвят децата за училище.
В.Миленова
- И двете ми деца са били в ДГ"Пламъче". Препоръчвам я, много сме доволни. М.Пенков
М.Пенков
- Много харесвам този градина,защото около дворът й не преминават никакви коли и дворът е добре озеленен.
Таня Янева
- Това е детската градина с най-хубавият двор-нови площадки и поддръжката е на ниво!
Мая Иванова
- В градината работят чудесни учители, който много добре подготвят децата за училище.
В.Миленова
- Много сме доволни от персонала в детското заведение. Определено има отношение към децата.
Гергана Иванова